Opravy elektromotorů CHOMUTOVLogo

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Miroslav Hlinovský, se sídlem Jiráskova 2999/53, 430 03 Chomutov, IČ: 11429488 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • a další poskytnutá data z poptákového formuláře.
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely odpovědi na Vaši poptávku či dotaz. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k vyhotovení odpovědi na váš dotaz, dokončení zakázky nebo do odvolání souhlasu.
 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu, viz kontakty.
 4. Další zpracování osobních údajů není prováděno.
 5. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.